Pregled kulturnih manifestacija

20.09.2014. - 1. Smotra manjinskog stvaralaštva BBŽ

Pod pokroviteljstvom Bjelovarsko-bilogorske županije a sukladno pijedlogu Manjinske koordinacije u Končanici u organizaciji općine Končanica, Češke besede Končanica i Vijeća češke nacionalne manjine BBŽ, održana je 1. smotra manjinskog stvaralaštva BBŽ.

Učesnici kulturno umjetničkog programa bili su isključivo članovi manjinskih udruga sa područja naše županije koji su publici prikazali običaje i tradiciju folklora, recitacija vlastitih nacionalnih manjina.

Češka, Mađarska, Srpska, Albanska i Romska zajednica imale su svoj štand na kome su prikazali autohtona jela i tradicionalne običaje tkanja, šivanja specifične za vlastitu manjinsku zajednicu. Uz njih u programu su učestvovali i predstavnici većinskoga naroda - Centra za informiranje i kulturu iz Grubišnog Polja.

Program ove manifestacije vodila je županijska djelatnica Žana Vukoja, a  u publici su bili: župan Damir Bajs, dožupanica Đurđica Ištf-Benšić - ujedno i predsjednica organizacijskog odbora, dožupani Saša Lukić i Tatjana Golubić-Novotny, saborski zastupnici Vladimir Bilek, Vedran Babić, Šandor Juhasz iz redova mađarske nac. manjine, predsjednik VČNM BBŽ Damir Malina, predsj. VSNM Darko Karanović, predsj. VMNM Šandor Toth i predstavnik Roma Stevo Gjurgjević, gradonačelnik grada Daruvara Dalibor Rohlik, predsj. ŽUABA Rade Jovičić, načelnik općine Veliki Grđevac Marijan Dautanac, načelnik općine Berek Mato Tonković i u svojstvu domaćina načelnik općine Končanica Zlatko Bakunić.

Nakon kulturno-umjetničkg programa u Češkom domu Končanica, za sve učesnike programa priređena ja zajednička večera i cjelovečernje druženje uz glazbu i ples.

FOTOGRAFIJE