Pregled svih događaja

U Grbavcu održana 2.sjednica Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina BBŽ!

Sukladno predhodnim pozitivnim iskustvima ,ponovo je formirana manjinska koordinacija BBŽ.Nažalost,albanska zajednica nije pristupila koordinaciji, ali su joj otvorena vrata za suradnju i pristupanje istoj.
Manjinska koordinacija sada ima 10 članova ,po tri delegata češke,mađarske i srpske nacionalne manjine te predstavnika Roma.
Predsjednik koordinacije je ponovno Šandor Toth a njegov zamjenik Damir Malina.Mandat koordinacije traje do novih manjinskih redovnih izbora koji su predviđeni 2019 godine.
Sjednici je prisustvovao i župan BBŽ Damir Bajs,dožupan Neven Alić,dožupanica češke manjine Tanja Novotny Golubić i dožupan iz srpske zajednice Saša Lukić te savjetnik župana za nacionalne manjine Nenad Vlahović.
Usvojen je Izvještaj o stanju nacionalnih manjina i ostvarivanju prava iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2015.
Donešene su odluke a) O usvajanju aneksa sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina BBŽ od 09.12.2012.
                              b)O usvajanju odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koordinacije vijeća i predstavnika nac.manjina BBŽ
                              c)O Izboru Nadzornog odbora Koordinacije
                              d)O ovlaštenju predsjedništva Koordinacije da sačini i predloži Program rada i financijski plan za 2016.(članovi predsjedništva su Šandor Toth,Damir Malina ,Darko Karanović i Vinko Horak).
Donešena je odluka o rasporedu srredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina BBŽ u 2016.
Donešena je odluka da će VSNM BBŽ i grad Garešnica biti domaćin 2.Smotre manjinskog stvaralaštva BBŽ.Ova manifestacija održati će se u rujnu mjesecu,po svemu sudeći 17.09.2016.
Podsjetimo da je 1. smotra održana 2014 u Končanici i da je domaćin bila češka manjina.Obzirom da su u 2015 održani manjinski i parlamentarni izbori ,razumljivo je da smotra nije održana.Utvrđen je i sastav Organizacionog odbora a župan Bajs i BBŽ su pokrovitelji ove smotre.
Vrijedni domaćini mađarske zajednice su za članove koordinacije i goste pripremili posluženje.
 
FOTOGRAFIJE:
 
IMG_20160601_122557.jpgIMG_20160601_122614.jpgIMG_20160601_123625.jpgIMG_20160601_123559.jpgIMG_20160601_140026.jpgIMG_20160601_122603.jpgIMG_20160601_123505.jpgIMG_20160601_123522.jpgIMG_20160601_123428.jpgIMG_20160601_123434.jpgIMG_20160601_122610.jpgIMG_20160601_122647.jpgIMG_20160601_140029.jpgIMG_20160601_123448.jpg