Najave i informacije

IZBORI

 

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE
BJELOVAR,DEMETROVA 1
BJELOVAR 22.02..2019

 

                                                                                           PRIPADNICIMA  SRPSKE ZAJEDNICE
                                                                                                               svima

 

 

 

Poštovani sunarodnjaci,braćo i sestre,dragi prijatelji,

 

Godina 2019.godina  je godina izbora za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Radi se o 5. sazivu izbora za savjetodavna manjinska vijeća u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
Sam datum izbora još nije utvrđen. Na manjinskim izborima u 2015. godini svi mandati u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pripali su listi SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA i to:
-gradska vijeća u Daruvaru,Bjelovaru,Grubišnom Polju i Garešnici ,svih 60 mandata(po 15 u pojedinom gradu)
-općinska vijeća u Velikoj Pisanici,Đulovcu,Siraču i Dežanovcu,svih 40 mandata(po 10 u pojedinoj općini
-predstavnicima srpske zajednice gdje je broj Srba u jedinici lokalne samuprave veći od 100 a manji od 200, u općinama Ivanjska,Štefanje,Veliki Grđevac,Šandrovac i Končanica
- vijeće srpske zajednice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (svih 25 mandata)

Opširnije...

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U BJELOVARSKO -BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

LISTA SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA-NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

1.Ranko Babić mr.polit.1964 Veliko Korenovo-Bjelovar
2.Zoran Blanuša 1972. Rogoža-Garešnica
3.Ranko Bojčić 1963.Daruvarski Brestovac-Končanica
4.Rada Božić učiteljica razr.nastave 1968 Imsovac-Končanica
5.Gordana Ćetković 1966.Velika Pisanica
6.Radovan Dožudić .dr.iur.1956.Čazma
7.Vanja Ficnar .dr.vet.med.1975.Bjelovar-Velike Sredice
8.Radmila Frantal prof. 1958 Daruvar
9.Nikolina Glodić dipl.oecc.1983 Daruvar
10.Predrag Ivančević 1972. Garešnica
11.Milovan Jakovljević 1973. Prgomelje
12.Darko Karanović mr.polit.1960. Garešnica
13.Ranko Karanović 1958. Narta-Štefanje
14.Branko Kašić 1955 Grubišno Polje
15.Milan Knežević 1946. Grubišno Polje
16.Saša Lukić spec.publ.adm.1982 Daruvar
17.Dušan Margetić 1943. Bjelovar-Velike Sredice
18.Željko Mileusnić 1964 Goveđe Polje-Dežanovac
19.Sanja Orozović Radojević oecc 1976. Batinjani-Đulovac
20.Jovo Pejić 1962.Miljanovac-Sirač
21.Milan Radaković 1946 uč.razr.nastave Batinjani-Đulovac
22.Petar Radosavljević 1956.Daruvar
23.Goranka Radulović mr.sc.zaštite okoliša 1963. Daruvar
24.Branka Vekić 1977.Trnovitički Popovac-Garešnica
25.Lazo Vujasinović dipl.oecc. 1959 Kapela
 
Pred Vama je lista Srpskog narodnog vijeća prihvaćena od županijskog Izbornog povjerenstva.Vodili smo računa o geografskoj zastupljenosti  sredina u BBŽ gdje žive Srbi.Isto tako na listi se nalazi i sedam žena i 11 vijećnika sa višom ili visokom stručnom spremom.
Ključ sastavljanja liste bile su dosadašnje aktivnosti pojedinih vijećnika i ugled koji u svojim sredinama uživaju,ne samo kao pripadnici srpske zajednice,već i kao aktivni građani koji svojim radom pridonose ukupnosti života u našoj županiji.
U odnosu na prethodni sastav vijeća novih je sedam članova,isto tako dokazanih u aktivnom radu u svojim jedinicama lokalne samouprave.
 
Uočili smo u sastavljanju lista za općinska  i gradska vijeća  uistinu bezrazložan strah od prihvaćanja kandidature za srpsku manjinsku listu,često pod izgovorom"da ne bi imao problema".Pitamo se ,kakvih problema?Što je problematično u tome da jasno i glasno iskažemo svoju nacionalnu pripadnost i upravo radom u manjinskim institucijama očuvamo svoj identitet?
 
Dostojanstven i častan pristup sebi i svojim korijenima, zalog je da časno i dostojanstveno budemo prepoznati  kako od većinskog naroda, tako i od pripadnika ostalih nacionalnih manjina.Daljim razvijanjem srpskih institucija,naših manjinskih vijeća,Srpskih kulturnih društva "Prosvjete", Srpskog privrednog društva "Privrednik,osnivanjem novih srpskih nacionalnih udruga, očuvati ćemo vlastito ime i nasljeđe predaka.

Stog Vas molimo ,poštovani pripadnici srpske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, da izađete na manjinske Izbore 05.05.2019. godine i podržite našu listu, Listu SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA i okružite svih 25 predloženih kandidata i tako im date legitimitet da nastave svoje  aktivnosti na zaštiti  opstojnosti Srba u ovim rajevima.