O nama

O nama

Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarsko - bilogorske županije jest izabrano tijelo manjinske samouprave, ustanovljeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te drugim propisima Republike Hrvatske. Sjedište Vijeća je u Bjelovaru - Masarykova 8.

VSNM BBŽ i njegovih svih 25 članova  je konstituirano sa liste SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA. Isti je slučaj u gradskim i općinskim Vijećima, dakle lista SNV čini apsolutnost u članstvu VSNM a također i svih 5  predstavnika srpske zajednice naše Županije po općinama gdje nisu stvoreni zakonski uvjeti za postojanja Vijeća (manje od 200 Srba) dolaze sa liste SNV.
U BBŽ postoje 4 gradska Vijeća srpske nacionalne manjine i to:
1.VSNM Bjelovar - predsjednik Gojko Ćuruvija
2.VSNM Daruvar - predsjednik-Nenad Šironja
3.VSNM Garešnica - predsjednik Predrag Ivančević
4.VSNM Grubišno Polje - predsjednik-Zoran Popara
 
Postoje 4 općinska Vijeća i to:
1.VSNM Dežanovac - predsjednik Željko Mileusnić
2.VSNM Đulovac - predsjednik Milan Radaković
3.VSNM Sirač - predsjednik Željko Stjepanović
4.VSNM Velika Pisanica - predsjednik Pavo Ćetković
 
Srpska zajednica ima predstavnike u općini Štefanje - Ranko Karanović
                                                               Ivanska - Aleksandar Pelengić
                                                               Veliki Grđevac - Milan Kuprešanin
                                                               Šandrovac - Slobodan Radelić
                                                               Končanica - Rada Božić

Osnovna zadaća Vijeća je očuvanje opstojnosti i identiteta srpske zajednice, koja stoljećima obitava na ovim prostorima, u zajedništvu sa hrvatskim narodom i ostalim nacionalnim zajednicama.

Do sada je razvijena bogata kulturna, duhovna, javna i politička aktivnost, vezano uz cilj zbog kojeg postojimo.

Ova web stranica je novi korak u toj aktivnosti i treba pružiti, rječju i slikom, informacije o životu i radu srpske zajednice BBŽ.

Pozivamo na suradnju, prilikom kreiranja ovih stranica, sve zainteresirane ljude dobre volje, bez obzira na nacionalnost, da pridonesu daljnjoj afirmaciji i aktualizaciji ciljeva zbog kojih postojimo.

SVETI VELIKOMUČENIK GEORGIJE (SVETI ĐURAĐ). SLAVSKA IKONA VSNM BBŽ, RAD HRVATSKOG SLIKARA IVANA MATANIĆA IZ BJELOVARA.

VSNM BBŽ