Najave i informacije

IV " SMOTRA MANJINSKOG STVARALAŠTVA BBBŽ "

Kao i prethodnih godina i ove godine, 09. lipnja u Grubišnom Polju će se održati 4.smotra manjinskog stvaralaštva Bjelovarsko-bilogorske županije, koju tradicionalno organizira Koordinacija nacionalnih manjina BBŽ, ovog puta u suorganizaciji Udruge Roma Grubišnog Polja i Grada Grubišnog Polja.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija je pokrovitelj ove značajne manifestacije kojom se promoviraju zajedništvo, stvaralaštvo i multikulturalnost u našoj županiji.
Programom je predviđeno da ispred prostora CIK-a  u 14,00 sati 09.06.2018. budu postavljeni etno-gastro štandovi romske, češke, mađarske i srpske zajednice naše županije a u 16,00 sati je predviđen kulturno-umjetnički program u Centru za informiranje i kulturu grada Grubišnog Polja.
 
U programu će učestvovati:
 
Udruga Roma Grubišnog Polja sa glazbenim programom, Češka Beseda iz Grubišnog Polja i Treglave pjevačkom skupinom i  i folklorom, Zajednica Mađara Grubišnog Polja pjevačkom skupinom "Đeram"i dječjom plesnom skupinom " Zvjezdice" ,SKD Prosvjeta pododbori Garešnica, Daruvar i Grubišno Polje folklorom i pjesmom, Udruga Austrijanaca i Nijemaca Sirač -pjevačka skupina te većinski hrvatski narod folklornim ansamblom CIK-a dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje.