Pregled svih događaja

Vidovdan, 24.06.2023. Slava VSNM-a Dežanovac, Goveđe Polje

Vidovdan, 24.06.2023. Slava VSNM-a Dežanovac, Goveđe Polje

I ove godine je predsjednik Željko Mileusnić na čelu Vijeća srpske nacionalne manjine općine Dežanovac obilježio slavu vijeća "VIDOVDAN" dana 24.06.2023. u društvenom domu u Goveđem Polju.

Pomen kod krsta i lomljenje slavskog kolača je vršio otac Luka Bosanac nakon čega je pozvao domaćina zajedno sa gostima u društveni dom na nastavak proslave.

Program obilježavanja slave vijeća je započeo predsjednik vijeća Željko Mileusnić zahvalom svim uvaženim gostima koji su došli a to su bili: Zamjenica načelnika iz redova češke nacionalne manjine općine Dežanovac, Kristina Kubišta,

Milan Radaković ispred VSNM-a Daruvar, Stjepan Sigeti, predsjednik društva Mađara Lipik, dok je nastavak kulturno umjetničkog programa vodila Mirjana Srbljanin.

Kulturno umjetnički program sa uspjehom su izveli SKD Prosvjeta Garešnica pod vodstvom Zorana Blanuše, pjevačka sekcija Zajednice Mađara Dežanovac, Češka beseda iz Golubinjaka i kao gosti Ansambl za narodni pesni i ora iz SKOPJA.

Nakon završenog programa predsjednik VSNM-a općine Dežanovac, Željko Mileusnić je dodjelio priznanja za doprinos u organizaciji obilježavanja slave vijeća učesnicima kulturno umjetničkog programa.

Fotografije: