Pregled svih događaja

Održana sjednica Predsjedništva manjinske koordinacije

U županijskoj maloj vijećnici 19.02.2015 održana je sjednica Predsjedništva manjinske koordinacije koju čine predsjednici manjinskih vijeća albanske, češke, mađarske i srpske zajednice, te predstavnik Roma naše županije i predsjednice Nadzornog odbora. Predsjednik koordinacije Šandor Toth usmjerio je sjednicu ka analizi učinjenog u protekloj godini i pripremi za samu koordinaciju, gdje će se učiniti analiza "Prve smotre manjinskog stvaralaštva BBŽ",koja je održana u Končanici, a domaćin je bila češka zajednica.

Predsjednici manjinskih vijeća dužni su dostaviti taksativni pregled aktivnosti (po datumima)za 2015 godinu, prema Uredu savjetnika župana za pitanje nacionalnih manjina, kao i financijski izvještaj za proteklu godinu.

DSCN3394.JPGDSCN3390.JPGDSCN3392.JPGDSCN3391.JPGDSCN3393.JPG