Pregled svih događaja

Nastavljena akcija humanitarne pomoći!

Posredstvom SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA i njegovog Centra za razvoj i investicije, nastavljena je akcija donacije Vlade Republike Srbije -Ureda za dijasporu.
Naime na područje općine Sirač, Đulovac, Končanica i Berek stiglo je 13 elemenata bijele tehnike u vidu kombiniranih peći, frižidera i veš mašina. Prema ranije utvrđenim kriterijima, ovu pomoć mogle su dobiti povratničke obitelji koje su u izbjeglištvu bile u Republici Srbiji, a slabijeg su socijalnog statusa(u pravilu nezaposlene obitelji).<
Koordinator ove aktivnosti bilo je Vijeće srpske nacionalne manjine BBŽ, sa VSNM općina Đulovac i Sirač.
Pripremili smo dva punkta dotura sredstava, u Bijeloj i Batinjanima,a korisnici su sami pripremili prevoz do vlastitih kuća.
Još jednom se zahvaljujemo SNV-u i Vladi Republike Srbije.

FOTOGRAFIJE:

DSCN3951.JPGDSCN3955.JPGDSCN3957.JPGDSCN3954.JPGDSCN3952.JPGDSCN3956.JPGDSCN3953.JPG