Pregled svih događaja

Seminar za rukovodioce folklornih ansambala!

U Republici Srbiji, njenoj autonomnoj pokrajini Vojvodini u fruškogorskom Vrdniku od 13. - 19.02. 2016. održan je tradicionalni seminar za rukovaoce i koreografe folklornih i pjevačkih  sekcija.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta - pododbor Garešnica predstavljao je predsjednik društva ujedno i folklorni koreograf Zoran Blanuša, a SKD Prosvjeta pododbor Daruvar Miroslav Golić i Anja Lončar. 
Ovaj seminar organizirao je Savez amatera Vojvodine.
Oko 150 učesnika boravilo je prelijepom hotelu Termal gdje su polaznici učili koreografije igara srednjeg Timoka, Beličkog kraja, Srema, Lijevče Polja (Republika Srpska) Bosna i Hercegovina i Krajišta.
Predavači su bili Perislav Ducić,Dragan Trifunović,Dajana Kostić,Mirko BorjanovićLjubomir Vujčin a pjevanje je predavala Gordana Roganović.
Nesporno je da su ovi seminari izuzetno didaktički postavljeni a sudeći po stalnom napretku dječijih i seniorskih sekcija naša dva pododbora veoma korisni. Iskustva koja naši polaznici steknu na ovim seminarima čine osebujni pomak u usvajanju novih koreografija posebno zanimljivih i atraktivnih  publici.