Pregled svih događaja

VSNM Garešnica donirano novo računalo

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je sukladno dostavnoj listi jedinica lokalne samouprave (br. ugovora:2012-01-23-030201), nabavio za potrebe VSNM Garešnica IT-opremu za implementaciju i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Računalo je pod dvogodišnjem jamstvenom roku i bilo kakve eventualne popravke pokreće donator.
Ured će kontinuirano provoditi nasumične terenske provjere stanja dodijeljene opreme, adrese na kojima se ista nalazi te svrhe u kojima se ista koristi.
O eventualnoj potrebi premještanja opreme na neku novu adresu Vijeće u pisanoj i telefonskoj formi mora izvjestiti Ured za ljudska prava i prava nacionaljnih manjina.
VSNM Garešnica dijeli dvije prostorije cca 25 m3 sa Srpskim kulturno umjetničkim društvom Prosvjeta  -pododbor Garešnica te sa gradskom Samostalnom demokratskom srpskom strankom.
Donirano računalo će u svakom slučaju poboljšati kvalitetu rada i potreba navedenih institucija sa srpskim predznakom. Ono što zajednički predstoji je nabava kvalitetnog printer uređaja.
Inače zajedničke prostorije nalaze se iznad ERSTTE banke u širem centru Garešnice, preko puta Gradske uprave.
 
FOTOGRAFIJE:
 
DSCN5954.JPGDSCN5956.JPGDSCN5953.JPGDSCN5950.JPGDSCN5957.JPGDSCN5955.JPGDSCN5951.JPGDSCN5952.JPG