Izdavaštvo

Nenad D. Vukadinović, SRBI IZ VARAŽDINSKOG GENERALATA (Srbi, Vlasi, Vlaji)

Nenad D. Vukadinović

SRBI IZ VARAŽDINSKOG GENERALATA (Srbi, Vlasi, Vlaji)

Autor: Nenad D. Vukadivović advokat u Novom Sadu

Izdavač: NEVKOŠ doo, Novi Sad 21000, Janka Čmelika 32, direktor Srđan Vojvodić

Suizdavači:

1.Vijeće srpske nacionalne manjine Varaždinske županije-predsjednik VSNM Milan Mirčetić-Varaždinska 4;Ludbreg 43230;Republika Hrvatska

2.Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Varaždina; predsjednik VSNM Milan Sekulić-Kralja Zvonimira 11,42000 Varaždin; Republika Hrvatska

3.Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, predsjednik VSNM Branko Dulikravić-Veliki Poganac 53;Rasinja 48312;Republika Hrvatska

4.Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije, predsjednik VSNM Mr. Darko Karanović-Mate Lovraka 4;Garešnica 43280;Republika Hrvatska

 

Za izdavača: Srđan Vojvodić

Predgovor: Prof.dr. Vladan Gavrilović, redovni prof. Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Recezenti: Đorđe Bošković, profesor, istoričar-viši kustos

Urednik: Mr. Žarko Dimić, profesor, historičar i direktor Arhiva SANU Odeljenja u Sremskim Karlovcima

Grafički urednici: dr. Sofija Vukadinović, Nenad D. Vukadinović

Lektor i korektor: Natalija Vukadinović

Tiraž:350 kom

ISBN 978-86-7516-020-5

Multimedija i izdavaštvo