Izdavaštvo

Kratka historija srpskih krajišnika sa Kalnika i Bilogore (od XIV. do XIX. vijeka)

Autor: Nenad Vukadinović - odvjetnik iz Novog Sada - rođeni bjelovarčanin

Izdavač: Malo istorijsko društvo, Novi Sad 2012.

Za izdavača: dr. Drago Njegovan

Recezenti: prof. dr. Nikola Strajnić, red. prof. univ. u Novom Sadu, Predsjednik društva književnika Vojvodine,

dr. Drago Njegovan, muzejski savjetnik i viši naučni saradnik,

Žarko Dimić, profesor, historičar, direktor Arhiva SANU - Odjeljenja u S. Karlovcima

Urednik: Žarko Dimić, profesor

Lektor i korektor: Ana Vucelja, profesor srpskog jezika i književnosti

Grafički urednik: Autor

Štampa: Budućnost AD, Novi Sad (500 primjeraka)

O knjizi:

VSNM BBŽ je 09.12.2012. godine potpisalo u Novom Sadu ugovor sa Nenadom Vukadinovićem, autorom knjige "KRATKA HISTORIJA SRPSKIH KRAJIŠNIKA SA KALNIKA I BILOGORE (od XIV do XIX vijeka) o javnim prezentacijama i prodaji iste. Naime, аutor je rođen u Bjelovaru 1956. godine, a danas sa porodicom živi u Novom Sadu i bavi se advokaturom. Knjiga je izdana u aprilu 2012. godine u Novom Sadu. Recezenti ove knjige su prof.dr. Nikola Strajnić, redovni profesor Novosadskog univerziteta i predsjednik Društva književnika Vojvodine, zatim dr. Drago Njegovan, muzejski savjetnik i viši naučni suradnik, te Žarko Dimić, profesor, direktor Arhiva SANU u Sremskim Karlovcima.

Knjiga se bavi potrebom i sviješću o razumijevanju i rasvjetljavanju srpskog krajiškog naroda u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Kalnik i Bilogora) koja autentično govori o tome tko smo, što smo i odakle smo. Autorova zavičajna emocija jeste razlog pisanog traga o opstojnosti srpskog nacionalnog korpusa u ovom geografskom području, a ujedno je i refleksija na opstojnost ukupnosti srpskog bića na ovim područjima kroz turbulentne vjjekove.

Autor u ovom djelu govori o najranijim doseljavanjima Srba na prostor Kalnika i Bilogore od 1400. do 1600. godine. Zatim se obrađuje Vojna krajina od 1600. do njenog ukidanja 1881. godine kao i njeno razvojačenje i uključivanje u različite civilne oblasti. U poglavlju pod naslovom "Poznate ličnosti", autor nudi spoznaju o životopisu Pavla Solarića, Petra Preradovića i Dušana Kašića, kao najpoznatije historijske ličnosti potekle iz srpskog krajiškog naroda sa prostora Bilogore.

Na kraju knjige autor daje prilog starih, najiizvornijih autentičnih izraza Krajišnika (kao svojevrsni riječnik) korišten u stara vremena, ali i danas.

Multimedija i izdavaštvo