O autorima...

Nenad D. Vukadinović

Nenad D. Vukadinović rođen je 1956. godine u Bjelovaru u porodici potomaka krajiških pravoslavnih Srba od oca Dimitrija (pok.) i majke Darinke rođ. Milić koji su svoje prvobitno mjesto stanovanja imali u selu, iz sastava nekadašnje (danas potpuno neznane...) Orovačke parohije, Ravneš podno Bilogore, a kasnije se preselili u grad Bjelovar, Republika Hrvatska.

U Bjelovaru je završio osmogodišnje i srednjoškolsko gimnazijsko obrazovanje (1975.) koje je započeto (1963.) u selu Ravneš polaskom u prvo razred Osnovne škole Severin - područno odjeljenje Ravneš, nakon čega je od 1975. studirao osnovne akademske i postdiplomske studije a Pravnim fakultetima u Beogradu, te Sarajevu i Banjaluci. Nakon diplomiranja obavlja redovno stažiranje u pravosuđu u Bjelovaru i u zakonskom roku polaže pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu, nakon čega još jedno kratko vrijeme ostaje na radu u bjelovarskom pravosuđu.

Sklapa brak (1988) sa, današnjom suprugom, Ivom u kome se rodilo dvoje djece, kćerke Sofija i Natalija, da bi pod utjecajem ratnih događanja od 1991. godine cijela porodica odlučila izvršiti preseljenje iz rodnog Bjelovara u Beograd, pa u Sremske Karlovce (1992.), a od 2002. godine u Novi Sad gdje i danas živi i radi cijela porodica. Starija kćerka Sofija (rođena 1984. u Bjelovaru) je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu i po zanimanju je doktor medicine, a mlađa kćer Natalija (rođena 1988. također u Bjelovaru) je uspješan student psihologije u Novom Sadu. Supruga Iva nije upisivala studije, već je nesebično, kao nezamjenjiva logistika, uvijek, na svakome mjestu i svakome od članova porodice pružala neprocjenjivu podršku u radu.

Od 1992. godine Nenad D. Vukadinović upisan je u Advokatsku komoru Vojvodine i od tada se u Novom Sadu bavi advokatskim zanimanjem, a čija advokatska kancelarija je, sada, već uvelike prepoznatljiva, po svome cijenjenom radu, među više od 800 novosadskih advokata. Nije član bilo koje političke partije ili organizacije, niti ima takvu namjeru.

Multimedija i izdavaštvo