Најаве и информације

Најава – Књига „Из повијести Срба даруварског краја“

Најава – Књига „Из повијести Срба даруварског краја“  

ВСНМ Дарувар и даруварски пододбор СКД Просвјета покренули су пројект значајан за културу и потврду идентитета Срба у даруварском крају. У зачетку је припрема и прикупљање повијесне грађе и свједочења казивача за писање књиге о животу Срба на подручју бивше опћине Дарувар (подручје града Дарувара, Ђуловац, Сирач, Кончаница, Дежановац).

Књига ће обухватити повијесна збивања од досељавања српског народа у овај крај па све до данашњих дана, која су везана уз опстанак и дјеловање српске заједнице, укључујући приказ свих  повијесних раздобља која су на том подручју одређивала живот и положај присутног српског народа. 

Аутори будуће књиге су др. сц. Филип Шкиљан и др. сц. Хрвоје Петрић, оба потврђени знанственици и повијесни истраживачи у подручју повијести појединих народносних скупина на простору данашње РХ.   

Др.сц. Ф. Шкиљан  је од 2006. до 2010. радио као водитељ Архива Срба у Републици Хрватској при Српском народном вијећу. Од 2010. године запослен је у Институту за миграције и народности у Загребу.

Др. сц. Х. Петрић је од 2001. редовити свеучилишни професор на Филозофском факултету у Загребу. Такођер је признати члан више хрватских и иноземних знанствених организација у подручју повијести.  

Овим путем молимо све наше суграђане и све оне који су рођени или су живјели у даруварском крају и околици да нам помогну у прикупљању повијесне грађе или у свједочењу о животу српског народа овдје. 

Књига ће бити трајно свједочанство и документ о постојању и дјеловању српског народа у даруварском крају кроз многа  стољећа. 

ВСНМ Дарувар

СКД Дарувар