Важни документи

Важни документи

СТАТУТ ВСНМ ББЖ

ЗАПИСНИК СА КОНСТИТУИРАЈУЋЕ СЈЕДНИЦЕ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАНЈУ ПРЕДСЈЕДНИКА

ОДЛУКА О ИМЕНОВАНЈУ ПОТПТРДСЈЕДНИКА

СПОРАЗУМ О ОСНИВАНЈУ КООРДИНАЦИЈЕ СНВ

ДЕЛЕГАТИ ЗА СКУПШТИНУ СНВ

РЈЕШЕНЈЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ВИЈЕЋА МАНЈИНА У РХ

ВСНМ ББЖ